Hoa lụa Hoa lụa
9/10 1521 bình chọn

Lẵng hoa hồng

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 90cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua...

1.200.000₫

Lẵng trà và cát tường

THUỶ HOA LỤA

Lẵng trà và cát tường Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 90cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.200.000₫

Lẵng mộc lan và hồ điệp

THUỶ HOA LỤA

Lẵng mộc lan và hồ điệp Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 100cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.600.000₫

Đĩa mộc lan và hoa trà

THUỶ HOA LỤA

Đĩa mộc lan và hoa trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 120cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.600.000₫

Đĩa lan hồ điệp để bàn

Đĩa lan hồ điệp để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 120cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

0₫

Đĩa hoa hồng điểm cúc

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa hồng điểm cúc Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 100cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.200.000₫

Đĩa hoa hồng và phi yến

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa hồng và phi yến Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 120cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.300.000₫

Đĩa hoa lan và hồng môn

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa lan và hồng môn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 15cm x ngang 100cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.400.000₫

Đĩa hoa ly bàn họp

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa ly bàn họp Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 15cm x ngang 100cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.050.000₫ 1.500.000₫

Đĩa hoa lan bàn họp

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa lan bàn họp Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 15cm x ngang 100cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.200.000₫

Đĩa mẫu đơn điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Đĩa mẫu đơn điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 23cm x ngang 100cm x rộng 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng....

1.200.000₫

Đĩa hoa tú cầu và mẫu đơn

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa tú cầu và mẫu đơn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 100cm x rộng 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại...

1.200.000₫

Đĩa ly điểm mao lương

THUỶ HOA LỤA

Đĩa ly điểm mao lương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 23cm x ngang 100cm x rộng 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng....

1.250.000₫

Lẵng hoa mẫu đơn điểm trà

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa mẫu đơn điểm trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều dài 110cm x cao 20cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách...

1.200.000₫

Lẵng hoa ly điểm rum

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa ly điểm rum Chất liệu: Hoa lụa.Hoa cao su Kích thước: Chiều dài 110cm x cao 20cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng....

1.250.000₫

Lẵng hoa sen tượng Bác

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa sen tượng Bác Kích thước: Chiều cao 30 cm, đường kính 70cm Chất liệu: Hoa lụa Mục đích: Trang trí bục phát biểu, tượng Bác Hồ Hãy liên hệ ngay với Thủy Hoa Lụa để được tư vấn đặt hàng các mẫu mã và kích thước khác. Ngoài những mẫu trên...

0₫

Đĩa hoa ly điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa ly điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa.Hoa cao su Kích thước: Chiều dài 110cm x cao 20cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng....

1.250.000₫

Đĩa mẫu đơn xanh điểm trà

THUỶ HOA LỤA

Đĩa mẫu đơn xanh điểm trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều dài 110cm x cao 20cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa...

1.200.000₫

Đĩa hồng tú cầu điểm mao lương

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hồng tú cầu điểm mao lương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều dài 110cm x cao 20cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng....

1.100.000₫

Đĩa hoa mẫu đơn điểm trà tú cầu

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa mẫu đơn điểm trà tú cầu Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều dài 110cm x cao 20cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa...

1.200.000₫

Đĩa hoa hồng để bàn

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa hồng để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều dài 100cm x rộng 40cm x cao 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng họp. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.100.000₫

Lẵng hoa trà để bàn

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa trà để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 45cm dài 90cm Sử dụng: Trang trí phòng họp, Bàn lễ tân. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.200.000₫

Lẵng hoa hồng điểm trà

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa hồng điểm trà Chất liệu: Hoa vải. Kích thước: Chiều cao 20cm x chiều dài 100cm x chiều rộng 45cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, bàn lễ tân, bàn họp. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại...

1.050.000₫

Lẵng hoa mẫu đơn phòng họp

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa mẫu đơn phòng họp Chất liệu: Hoa cao su. Hoa lụa Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 80cm Sử dụng: Bàn lễ tân, Bàn họp. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

0₫

Hoa sen trang trí bục phát biểu

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa trang trí bục phát biểu Kích thước: Chiều cao 30 cm, đường kính 100cm Mục đích: Trang trí bục phát biểu, tượng Bác Hồ Hãy liên hệ ngay với Thủy Hoa Lụa để được tư vấn đặt hàng các mẫu mã và kích thước khác. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống Thủy...

0₫

Lẵng hoa để bàn lễ tân

THUỶ HOA LỤA

Hãy liên hệ ngay với Thủy Hoa Lụa để được tư vấn đặt hàng các mẫu mã và kích thước khác. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống Thủy Hoa Lụa hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua trực tiếp cửa hàng để được nhân viên của...

0₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Hoa lụa 9.8 su10Hoa lụa 90286 student