Hoa lụa Hoa lụa
9/10 1521 bình chọn

Bình cúc bôxi trắng tím

THUỶ HOA LỤA

Bình cúc bôxi trắng tím Chất liệu: Hoa vải Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 65cm Sử dụng: Trang trí phòng khách, phòng làm việc, kệ tủ... Ngoài những mẫu trên website, hệ thống Thủy Hoa Lụa hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.300.000₫

Hoa sen trang trí bục phát biểu

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa trang trí bục phát biểu Kích thước: Chiều cao 30 cm, đường kính 100cm Mục đích: Trang trí bục phát biểu, tượng Bác Hồ Hãy liên hệ ngay với Thủy Hoa Lụa để được tư vấn đặt hàng các mẫu mã và kích thước khác. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống Thủy...

0₫

Bình lan hồ điệp vàng

THUỶ HOA LỤA

Bình lan hồ điệp vàng Chất liệu: Hoa cao su Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

0₫

Bình hoa mẫu đơn nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa mẫu đơn nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 110cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

0₫

Bình hoa mẫu đơn điểm móng rồng

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa mẫu đơn điểm móng rồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách...

0₫

Bình lan nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình lan nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 110cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

0₫

Bình mộc lan điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 80cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.800.000₫

Bình ly và phi yến

THUỶ HOA LỤA

Bình ly và phi yến Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 70cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.100.000₫

Bình mộc lan nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 80cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.600.000₫

Bình mẫu đơn nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình mẫu đơn nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.600.000₫

Bình hoa hồng nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa hồng nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 55cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

950.000₫

Bình hồng và mao lương tím

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng và mao lương tím Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

0₫

Bình hồng điểm lan nhện

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm lan nhện Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 150cm x ngang 80cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình cổ cúc boxi

THUỶ HOA LỤA

Bình cổ cúc boxi Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.650.000₫

Bình tú cầu và mao lương

THUỶ HOA LỤA

Bình tú cầu và mao lương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.400.000₫

Bình trà điểm lan nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình trà điểm lan nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 130cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

0₫

Bình hoa lan nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa lan nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 130cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình trà điểm lan vanda

THUỶ HOA LỤA

Bình trà điểm lan vanda Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.800.000₫

Bình hồng và mao lương

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng và mao lương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.400.000₫

Bình hồ điệp NT

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp NT Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 70cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.250.000₫

Bình mao lương NT

THUỶ HOA LỤA

Bình mao lương NT Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 70cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.200.000₫

Bình mao lương điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình mao lương điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.050.000₫

Bình hồng nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng NT Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 50cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua...

1.300.000₫

Bình mẫu đơn điểm cát tường

THUỶ HOA LỤA

Bình mẫu đơn điểm cát tường Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.900.000₫

Bình hồ điệp nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.700.000₫

Bình hồng điểm trà

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.700.000₫

Bình cát tường trắng tím

THUỶ HOA LỤA

Bình cát tường trắng tím Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 65cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình hoa cúc bướm vàng

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa cúc bướm vàng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 55cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.300.000₫

Bình hoa hồng và kim tiền

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa hồng và kim tiền Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 70cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

0₫

Bình mộc lan và trà vương

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan và trà vương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 80cm x ngang 45cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.500.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Hoa lụa 9.8 su10Hoa lụa 90286 student