Hoa lụa Hoa lụa
9/10 1521 bình chọn

Bình hồ điệp tím nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp tím nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.400.000₫

Bình hồ điệp vàng nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp vàng nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.400.000₫

Bình trà điểm hoa đá

THUỶ HOA LỤA

Bình trà điểm hoa đá Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 120cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình lan điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình lan điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 70cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.350.000₫

Bình trà và quả dư

THUỶ HOA LỤA

Bình trà và quả dư Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 80cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.700.000₫

Bình cổ trà nhung

THUỶ HOA LỤA

Bình cổ trà nhung Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

0₫

Bình lan hồ điệp và vũ nữ

THUỶ HOA LỤA

Bình lan hồ điệp và vũ nữ Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách...

0₫

Bình hồng điểm lan vàng

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm lan vàng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.700.000₫

Bình mẫu đơn điểm lan

THUỶ HOA LỤA

Bình mẫu đơn điểm lan Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.800.000₫

Bình trà và lan vũ nữ

THUỶ HOA LỤA

Bình trà và lan vũ nữ Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 80cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.200.000₫

Bình trà và tường vi

THUỶ HOA LỤA

Bình trà và tường vi Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.500.000₫

Bình lan và hồng môn

THUỶ HOA LỤA

Bình lan và hồng môn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình hoa lan nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa lan nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 130cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình trà điểm lan nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình trà điểm lan nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 130cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

0₫

Bình hoa trà điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa trà điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 130cm x ngang 70cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình cổ trà tú cầu

THUỶ HOA LỤA

Bình cổ trà tú cầu Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.800.000₫

Bình lan vanda thái

THUỶ HOA LỤA

Bình lan vanda thái Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 50cm x ngang 55cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.500.000₫

Chậu trà điểm lan

THUỶ HOA LỤA

Chậu trà điểm lan Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.200.000₫

Bình hoa đào điểm lan

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa đào điểm lan Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 70cm x ngang 45cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.600.000₫

Bình hồng điểm cúc

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm cúc Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

0₫

Bình hoa trà điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa trà điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 6cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình hồng khô vàng nâu

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng khô vàng nâu Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.500.000₫

Bình hồ điệp nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 100cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình ngà voi mộc lan

THUỶ HOA LỤA

Bình ngà voi mộc lan Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 80cm x ngang 45cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.400.000₫

Bình hồ điệp và hồng trà

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp và hồng trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

750.000₫

Bình tú cầu và mao lương

THUỶ HOA LỤA

Bình tú cầu và mao lương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.400.000₫

Bình hồng và cát tường

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng và cát tường Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

0₫

Bình cổ cúc boxi

THUỶ HOA LỤA

Bình cổ cúc boxi Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.800.000₫

Bình thuyền hồng và lan

THUỶ HOA LỤA

Bình thuyền hồng và lan Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 60cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng....

1.700.000₫

Chậu mẫu đơn và cát tường

THUỶ HOA LỤA

Chậu mẫu đơn và cát tường Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.300.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Hoa lụa 9.8 su10Hoa lụa 90286 student