Hoa lụa Hoa lụa
9/10 1521 bình chọn

Bình hồng trà các màu

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng trà các màu Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình trà để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình trà để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

350.000₫

Bình mao lương để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình mao lương để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

400.000₫

Bình hồng điểm mai để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm mai để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

350.000₫

Bình hồng để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

700.000₫

Bình hồng điểm mẫu đơn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm mẫu đơn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

800.000₫

Bình mao lương trắng đỏ

THUỶ HOA LỤA

Bình mao lương trắng đỏ Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

750.000₫

Bình hồng nụ nhí để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng nụ nhí để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

300.000₫

Bình mẫu đơn để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình mẫu đơn để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

350.000₫

Bình hoa gạo để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa gạo để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

450.000₫

Bình anh túc thủy tinh

THUỶ HOA LỤA

Bình anh túc thủy tinh Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 10cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

400.000₫

Bình hồ điệp nhí để ban

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp nhí để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 10cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

300.000₫

Bình mẫu đơn để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình mẫu đơn để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 15cm x ngang 10cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

300.000₫

Bình mộc lan nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

650.000₫

Chậu hoa đá để bàn

THUỶ HOA LỤA

Chậu hoa đá để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 15cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

300.000₫

Bình hoa hồng điểm trà nhí

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm trà nhí Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

450.000₫

Bình hoa trà điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa trà điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

650.000₫

Bình trà điểm cúc

THUỶ HOA LỤA

Bình trà điểm cúc Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

900.000₫

Bình lan vanda thái

THUỶ HOA LỤA

Bình lan vanda thái Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 50cm x ngang 55cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.500.000₫

Chậu lan vanđa

THUỶ HOA LỤA

Chậu lan vanđa Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua...

1.100.000₫

Bình tulip để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình tulip để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 5cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

300.000₫

Bình tulip nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình tulip nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

800.000₫

Ống mao lương

THUỶ HOA LỤA

Ống mao lương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 10cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua...

600.000₫

Bình lan hồ điệp nhí tím

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa lan hồ điệp tím và cúc móng rồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại...

700.000₫

Lẵng hoa mẫu đơn điểm trà

THUỶ HOA LỤA

Lẵng hoa mẫu đơn điểm trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều dài 110cm x cao 20cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách...

1.200.000₫

Lẵng hoa ly điểm rum

THUỶ HOA LỤA

Đĩa hoa ly điểm rum Chất liệu: Hoa lụa.Hoa cao su Kích thước: Chiều dài 110cm x cao 20cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng....

1.250.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Hoa lụa 9.8 su10Hoa lụa 90286 student