Hoa lụa Hoa lụa
9/10 1521 bình chọn

Bình lan vanda thái

THUỶ HOA LỤA

Bình lan vanda thái Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 50cm x ngang 55cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

1.500.000₫

Bình hồ điệp và hồng trà

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp và hồng trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

750.000₫

Bình thuyền hoa hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình thuyền hoa hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

900.000₫

Bình hồ điệp hai nhánh

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp hai nhánh Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

650.000₫

Chậu lan vanđa

THUỶ HOA LỤA

Chậu lan vanđa Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua...

1.100.000₫

Chậu hoa đá nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Chậu hoa đá nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

600.000₫

Bình mẫu đơn nhí điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình mẫu đơn nhí điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

600.000₫

Bình hồng trà để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng trà để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình mộc lan để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình hồ điệp thiên nga

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp thiên nga Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 50cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

550.000₫

Bình hồng và hồng môn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng và hồng môn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 50 x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

600.000₫

Bình hoa hồng điểm cúc

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa hồng điểm cúc Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

500.000₫

Bình hoa mẫu đơn nhí

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa mẫu đơn nhí Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

500.000₫

Bình mao lương điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình mao lương điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

650.000₫

Bình hồng điểm cúc đồng nội

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm cúc đồng nội Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 45cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

1.500.000₫

Bát hoa trà điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bát hoa trà điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

1.100.000₫

Bình mao lương điểm cúc

THUỶ HOA LỤA

Bình mao lương điểm cúc Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

480.000₫

Bình tulip để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình tulip để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 5cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

300.000₫

Bình anh túc và baby

THUỶ HOA LỤA

Bình anh túc và baby Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

600.000₫

Bình trà mao lương

THUỶ HOA LỤA

Bình trà mao lương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

600.000₫

Bình tulip nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình tulip nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

800.000₫

Bình địa lan và hướng dương

THUỶ HOA LỤA

Bình địa lan và hướng dương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 15cm x ngang 15cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

245.000₫ 350.000₫

Ống mao lương

THUỶ HOA LỤA

Ống mao lương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 10cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua...

600.000₫

Bình hồng điểm rum

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm rum Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 50cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

800.000₫

Bình địa lan và hướng dương

THUỶ HOA LỤA

Bình địa lan và hướng dương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

525.000₫ 750.000₫

Bình anh túc điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình anh túc điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

800.000₫

Bình hướng dương để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hướng dương để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

400.000₫

Bình hoa hồng nghệ thuật

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa hồng nghệ thuật Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 50cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

950.000₫

Bình hồng trà

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa hồng trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 60cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

900.000₫

Bình hoa lan vũ nữ

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa lan vũ nữ Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 90cm x ngang 50cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

900.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Hoa lụa 9.8 su10Hoa lụa 90286 student