Hoa lụa Hoa lụa
9/10 1521 bình chọn

Bình lan hai nhánh

THUỶ HOA LỤA

Bình lan hai nhánh Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua trực tiếp cửa hàng...

550.000₫

Bình trà điểm cúc

THUỶ HOA LỤA

Bình trà điểm cúc Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách...

500.000₫

Bình mao lương nhí

THUỶ HOA LỤA

Bình mao lương nhí Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

350.000₫

Bình hồng leo để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng leo để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

550.000₫

Bình hồng trà để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng trà để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

500.000₫

Bình hồng điểm trà

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa hồng điểm trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

550.000₫

Bình cúc xốp

THUỶ HOA LỤA

Bình cúc xốp Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể qua...

700.000₫

Bình địa lan vàng

THUỶ HOA LỤA

Bình địa lan vàng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 15cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

550.000₫

Bình cúc và sen đá

THUỶ HOA LỤA

Bình cúc và sen đá Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 15cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

550.000₫

Bình cúc hướng dương

THUỶ HOA LỤA

Bình cúc hướng dương Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

350.000₫

Bình mộc lan hoa đá

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan hoa đá Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 15cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

850.000₫

Bình hoa trà để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa tà để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình hồng điểm lá măng

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm lá măng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

550.000₫

Bình mộc lan điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

600.000₫

Bình hồ lô hoa trà

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ lô hoa trà Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

650.000₫

Bình hồng điểm mẫu đơn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm mẫu đơn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình mẫu đơn điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình mẫu đơn điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình mộc lan nụ cao su

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan nụ cao su Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

650.000₫

Bình mộc lan và kim ngân

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan và kim ngân Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 40cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

750.000₫

Bình mộc lan hồ lô

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan hồ lô Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình mộc lan hồ lô

THUỶ HOA LỤA

Bình mộc lan hồ lô Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình hồng trà các màu

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng trà các màu Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

700.000₫

Bình trà để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình trà để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 25cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

350.000₫

Bình hồng điểm mai để bàn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm mai để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 20cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

350.000₫

Bình hồng điểm mẫu đơn

THUỶ HOA LỤA

Bình hồng điểm mẫu đơn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 35cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

800.000₫

Bình mao lương trắng đỏ

THUỶ HOA LỤA

Bình mao lương trắng đỏ Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 30cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

750.000₫

Bình hồ điệp nhí để ban

THUỶ HOA LỤA

Bình hồ điệp nhí để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 10cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng...

300.000₫

Chậu hoa đá để bàn

THUỶ HOA LỤA

Chậu hoa đá để bàn Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 20cm x ngang 15cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

300.000₫

Bình hoa trà điểm hồng

THUỶ HOA LỤA

Bình hoa trà điểm hồng Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 30cm x ngang 25cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có...

650.000₫

Bình trà điểm cúc

THUỶ HOA LỤA

Bình trà điểm cúc Chất liệu: Hoa lụa. Kích thước: Chiều cao 40cm x ngang 35cm Sử dụng: Trang trí để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc. Ngoài những mẫu trên website, hệ thống THỦY HOA LỤA hiện có rất nhiều mẫu mới cập nhật từng ngày tại cửa hàng. Khách hàng có thể...

900.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Hoa lụa 9.8 su10Hoa lụa 90286 student