Hoa trang trí
Hoa lụa Hoa lụa
9/10 1521 bình chọn

Dương sỉ 11 lá

THUỶ HOA LỤA

Dương sỉ 11 lá Kích thước : Cao 30cm Mã sp: CA0159 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Ngâu hạt (cành trung)

THUỶ HOA LỤA

Ngâu hạt (cành trung) Kích thước : Cao 35cm Mã sp: CA0567 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Xương rồng có hoa

Xương rồng có hoa Kích thước : Cao 15cm Mã sp: CA0433 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Hoa đá 6 nhánh

THUỶ HOA LỤA

Hoa đá 6 nhánh Kích thước : Cao 15cm Mã sp: CA0267 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Lô hội gai

THUỶ HOA LỤA

Lô hội gai Kích thước : Cao 10cm Mã sp: CA0268 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội và...

0₫

Cụm lá tóc tiên

THUỶ HOA LỤA

Cụm lá tóc tiên Kích thước : Cao 15cm Mã sp: CA0422 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Chùm quả lựu nhí

THUỶ HOA LỤA

Chùm quả lự nhí Kích thước : Cao 30cm Mã sp: CA0569 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Cụm lá điểm các loại (to)

THUỶ HOA LỤA

Cụm các loại lá điểm (to) Kích thước : Cao 40cm Mã sp: CA0443 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại...

0₫

Cụm lá 12 nhánh

THUỶ HOA LỤA

Cụm lá 12 nhánh Kích thước : Cao 20cm Mã sp: CA0423 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Cụm hoa trà

THUỶ HOA LỤA

Cụm hoa trà Kích thước : Cao 30cm Mã sp: CA0205 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội và...

0₫

Cụm hồng nhí điểm xốp

THUỶ HOA LỤA

Cụm hồng nhí điểm xốp Kích thước : Cao 25cm Mã sp: CA0191 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà...

0₫

Cụm tú cầu nhí

THUỶ HOA LỤA

Cụm tú cầu nhí Kích thước : Cao 25cm Mã sp: CA0320 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Cụm hồng nụ 10 bông

THUỶ HOA LỤA

Cụm hồng nụ 10 bông Kích thước : Cao 26cm Mã sp: CA0602 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà...

0₫

Cụm hồng nhũ điểm cúc

THUỶ HOA LỤA

Cụm hồng nhũ điểm cúc Kích thước : Cao 40cm Mã sp: CA0505 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà...

0₫

Cụm mẫu đơn và hồng tú cầu

THUỶ HOA LỤA

Cụm mẫu đơn và hồng tú cầu Kích thước : Cao 40cm Mã sp: CA0329 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê...

0₫

Cụm hồng điểm lá măng

THUỶ HOA LỤA

Cụm hồng điểm lá măng Kích thước : Cao 35cm Mã sp: CA0340 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà...

0₫

Cụm trà điểm tú cầu

THUỶ HOA LỤA

Cụm trà điểm tú cầu Kích thước : Cao 35cm Mã sp: CA0139 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà...

0₫

Cụm hồng cánh xoăn điểm xốp

THUỶ HOA LỤA

Cụm hồng cánh xoăn điểm xốp Kích thước : Cao 35cm Mã sp: CA0511 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại...

0₫

Cành thược dược

THUỶ HOA LỤA

Cành thược dược Kích thước : Cao 50cm Mã sp: CA0592 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội và...

0₫

Địa lan cao su

THUỶ HOA LỤA

Địa lan cao su Kích thước : Cao 50cm Mã sp: CA0463 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Cát tường lá phấn

THUỶ HOA LỤA

Cát tường lá phấn Kích thước : Cao 50cm Mã sp: CA0332 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Tulip cao su

THUỶ HOA LỤA

Tulip cao su Kích thước : Cao 45cm Mã sp: CA0590 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội và...

0₫

Rum 3 bông

THUỶ HOA LỤA

Rum 3 bông Kích thước : Cao 60cm Mã sp: CA0327 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội và...

0₫

Hồng cao su

THUỶ HOA LỤA

Hồng cao su Kích thước : Cao 70cm Mã sp: CA0315 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội và...

0₫

Hồng 1 bông 1 nụ

THUỶ HOA LỤA

Hồng 1 bông 1 nụ Kích thước : Cao 40cm Mã sp: CA0038 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà...

0₫

Mẫu đơn 1 bông 1 nụ

THUỶ HOA LỤA

Mẫu đơn 1 bông 1 nụ Kích thước : Cao 60cm Mã sp: CA0565 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại...

0₫

Hoa phi yến

THUỶ HOA LỤA

Hoa phi yến Kích thước : Cao 90cm Mã sp: CA0528 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội và...

0₫

Tú cầu huệ lan

THUỶ HOA LỤA

Tú cầu huệ lan Kích thước : Cao 80cm Mã sp: CA0082 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Tường vy cành cao

THUỶ HOA LỤA

Tường vy cành cao Kích thước : Cao 90cm Mã sp: CA0326 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại Hà Nội...

0₫

Hồng trà 1 bông 2 nụ

THUỶ HOA LỤA

Hồng trà 1 bông 2 nụ Kích thước : Cao 50cm Mã sp: CA0333 Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành, THUỶ HOA LỤA đã cung cấp sỉ và lẻ rất nhiều các mẫu hoa lụa, hoa vải, hoa cao su cho các chợ buôn như dãy phố Hàng Rươi, Hàm Long, Thuỵ Khuê tại...

0₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng

Hoa lụa 9.8 su10Hoa lụa 90286 student